Protected: Chúng ta không yêu như chúng ta vẫn nghĩ

SuperNem

chúng ta không yêu
như chúng ta vẫn nghĩ
chúng ta chỉ duy lý
và bước đi. 

we do not love

as what we think

we are rational

and keep walking.

chúng ta không nói gì
về những bất an thì thào trong não
cũng chẳng tạo nổi cơn bão
hay khủng long bước rộng trời cao.

we say nothing

about the anxiety whispering in our head

can’t even create the storm

or dinosaur on the sky taking big steps. 

chúng ta chỉ đứng dưới cơn mưa rào
nắm tay nhau và chạy lặng lẽ
chúng ta chỉ có thể vẽ
mùi hương của nhau.

we are just standing under the rain

holding hands and running in silence

we can only draw

each other’s scent.

 

và chúng ta nằm chờ cơn đau
ôm lấy giấc mơ không màu đơn độc
trả lời bằng ngôn từ cộc lốc
ngọt ngào…

View original post 87 more words