#before25 Yves Saint Laurent [04/09/2015]

Đến l’Escape lần đầu để xem bộ film về người sáng lập hãng thời trang Yves Saint Laurent. Ấn tượng đầu tiên về nơi này là nó rất nghệ thuật. Nghe kỳ nhỉ, trung tâm văn hóa thì tất nhiên phải nghệ thuật rồi. Nhưng không hẳn là do những bức tranh về tinh vân, … More #before25 Yves Saint Laurent [04/09/2015]

Advertisement