Goodbye & Thank you 2015!

Năm tháng trôi qua chẳng chờ đợi ai bao giờ, như mũi tên chỉ luôn lao về phía trước. Viết cho những ngày còn trẻ ở nơi xứ lạ… Một năm với 365 ngày vừa đủ cho những vui buồn để rồi sáng mai khi tỉnh giấc, ta thấy mình đã bước sang năm mới … More Goodbye & Thank you 2015!

Advertisement